Datatop

Inovační centrum D-TOP

Společnost Datatop s.r.o. plánuje vybudovat vlastní inovační centrum pro výzkum a vývoj komplexních inteligentních softwarových a hardwarových řešení pro e-commerce, kanceláře i například parkoviště. Z tohoto inovačního centra by v budoucnosti měla vzejít řada zcela invoativních a unikátních produktů s vysokou přidanou hodnotou, které vaší společnosti pomohou uspět na trhu.

Předpokládané budoucí produkty:

Automatizované technologie pro ekologický a úsporných chod kanceláří

Toto řešení bude zajišťovat automatický chod a ovládání kanceláří s důrazem na úsporu energií, vhodné pracovní prostředí a nízkou uhlíkovou stopu. Toto řešení by se mělo skládat z následujících modulů:

Docházkový systém navázaný na spotřebu energií a bezpečnost chodu kanceláře

Docházkový systém se bude skládat z docházkových terminálů – elektronických píchaček, docházkového systému a systému pro přístup do jednotlivých prostor.

Toto řešení bude sbírat data, tzn. zaznamenávat příchody, odchody, přestávky, schůze či návštěvy u lékaře a další obdobné případy. Díky tomu bude mít zaměstnavatel přesný přehled o pohybu zaměstnanců. Řešení bude bezdrátově odesílat data do centrálního serveru, ze kterých budou moci čerpat ostatní systémy, jako například vyhodnocení ohledně racionálního využití klimatizace, vytápění, běžících počítačů, obrazovek apod. Systém případně i umožní přímo nastavení vytápění/chlazení nebo vypínání/zapínání počítačů a obrazovek. Docházkový systém také umožní spolupracovat s kamerovým systémem, který bude moci ověřovat, zdali zaměstnanec korektně zaznamenal svůj odchod (za osobu se nepřihlásil/neodhlásil) někdo jiný.

Ekologická kancelář – automatizace osvětlení, vytápění kanceláře, chlazení kanceláře a ovládání žaluzií/rolet 

Řešení pro chytré osvětlení bude složeno ze světelných čidel a inteligentního osvětlení, které umožňují změnu jasu a barvy. Systém bude spolupracovat s docházkovým i kamerovým řešením, čidly pro množství denního světla. Podle daného může systém tlumit nebo vypínat světlo v místnostech, např. v případě, že zde nikdo není. Systém také získává data o venkovním světlu a stavu žaluzií, podle kterých také upravuje úroveň osvětlení.

Řešení pro chytré vytápění/klimatizaci se bude skládat z termostatů a teplotních čidel, která budou umístěna v každé místnosti. Řešení poté podle dat o teplotě a vlhkosti, která zkombinuje s daty o slunečním svitu do oken, venkovní teplotě, ročním období, daty z docházkového systému a preferencích zaměstnanců, nastaví ideální teplotu jednotlivých místností.

Řešení k ovládání žaluzií/rolet bude složeno z ovladatelných žaluzií nebo rolet, které např. provedou zatažení rolet ve chvíli, kdy se místnost zahřívá a okny do místnosti svítí slunce.

Bezpečná kancelář / bezpečné venkovní prostory / automatizovaná recepce – Chytré zabezpečení prostor s napojením na systémy evidence oprávněných osob a moduly DateSHOP pro sběr dat

Řešení pro zabezpečení bude zajišťovat bezpečnost budovy a majetku, včetně vstupu do budovy. Bude se skládat z kamerového systému, čidel pohybu, senzorů dveří a oken i přístupových turniketů. Řešení bude spolupracovat s docházkovým systémem, podle kterého zjistí, kdo je v budově a určuje, kdy a kde má spustit bezpečnostní prvky.

Řešení pro prodejny, obchodní centra, showroomy a kontaktní centra

Navigační a komunikační panel se sběrem dat a AI

Řešení pro navigaci zákazníků v prodejních prostorech a obchodních centrech zajišťující komunikaci. Bude se skládat typicky z terminálu s dotykovou obrazovkou, kamerou a systémem pro hlasovou/obrazovou komunikaci. Příkladem předchůdce takovéhoto řešení je například navigační terminál v obchodním centru, kde zákazník hledá vybraný obchod, či navigační terminál na velké prodejně, kde hledá konkrétní sekci či produkt. Na rozdíl od těchto běžných zařízení bude toto řešení také fungovat jako plnohodnotný komunikační nástroj, kdy komunikace bude využívat aktuálně se rozvijícího se AI komunikačního řešení (komunikace využívající systému umělé inteligence).

Autonomní informační systém do obchodních center a na prodejny se sběrem dat

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové nebo běžné obrazovky a software, u kterého se přes mapu prodejny zákazník dozví přesnější informace o vystaveném zboží, které jsou zpravidla uložené na e-shopu. Na prodejně je zpravidla u zboží umístěna malá cedulka se základními informacemi o zboží, zbylé informace jsou na webu. Zákazník u infopanelu zadá kód zboží nebo zboží dohledá kliknutím na místo na mapě prodejny a následně si může o zboží přečíst informace, které klient uvádí na e-shopu.

Prezentační systém na prodejny a showroomy se sběrem dat

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové obrazovky, přepínače a software umožňující zákazníkovi přepínat mezi jednotlivými výrobky a bezprostředně porovnávat jejich funkce a v případě zájmu klienta při propojení na Infopanel získat detailní informace o těchto výrobcích. Řešení bude vhodné pro např. porovnávání sluchátek, reproduktorů, lustrů či jiných zařízení, které jsou napájeny elektricky a svojí funkcí jsou napojeny na smyslové vnímání zákazníka (zvuk, obraz, vibrace, světlo, teplo).

Pořadový systém do prodejen a kontaktních center se sběrem dat

Řešení skládající se z dotykové obrazovky, info obrazovky, řídícího software a software pro komunikaci s ERP systémem. Při příchodu si zákazník vezme číslo a na info obrazovce je vyzván, ke kterému prodejci má jít.

Systém pro platby do prodejen a veřejných prostor

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové obrazovky, přístroje na příjem peněz, přístroje na výdej peněz a software na napojení na ERP. Platební terminál nové generace umožní zaplatit zakázku, která byla objednána přes eshop nebo na prodejně a provádět v této zakázce ještě dodatečné úpravy.

Rozšíření výše uvedených systémů pro sběr dat napříč zřízeními, identifikaci zákazníka na prodejně a navázání na řešení DateSHOP

Žadatel bude také zkoumat možnosti sběru dat u jednotlivých z výše zmíněných hardwarových celků a jejich provázání tak, aby bylo možno identifikovat stejného zákazníka u různých zařízení. Mělo by se jednat např. o sběr dat o chování zákazníka na prodejně, rozpoznání jeho obličeje apod. Jak zákazník reaguje po získané informaci z informačního nebo prezentačního systému, jaké zboží je zákazníkem vyhledávané, jak a co následně zákazníci platí, apod. S tím souvisí i plán, že další oblastí zkoumání bude také vývoj řešení složeného z čidel a kamerového systému.

IoT řešení pro parkovací prostory a kontrolu nad venkovními prostory

Řešení pro parkovací prostory všech druhů včetně venkovních a řešení pro kontrolu venkovních užívání prostor. Toto řešení bude např. automaticky rozpoznávat obsazenost parkoviště a udávat počet volných parkovacích míst nebo je možné toto řešení využít pro jinému využití venkovních prostor. Obdobná řešení v současnosti existují, ale hodí se pouze pro spíše kryté parkovací plochy, primárně parkoviště u obchodních center informující přijíždějící řidiče o obsazenosti jednotlivých pater. Žadatelem zkoumané řešení by mělo být založené na jiném technologickém principu než detekci automobilu čidlem umístěným nad parkovacím místem a bude vhodné pro použití na  venkovních parkovištích jako i plochách nakládky a vykládky pro sklady velkých eshopů.

Adresa:

Pražská 180, 250 66, Zdiby

Kontaktní email

info@datatop.cz